Tag: #doa

Surat Umar bin Abdul Aziz Ketika Terjadi Gempa Bumi

Oxomedia, Medan – Khalifah Umar bin Abdul Aziz  tak tinggal diam saat terjadi gempa bumi pada masa kepemimpinannya. Ia segera mengirim surat kepada seluruh wali negeri: Amma ba’du, sesungguhnya gempa ini adalah teguran Allah kepada hamba-hamba-Nya, dan saya telah memerintahkan kepada seluruh negeri untuk keluar pada hari tertentu, maka barangsiapa yang memiliki harta hendaklah bersedekah […]

Back To Top